Βασικά προγράμματα σπουδών

α΄ γυμνασίου

Διδασκαλίες Ώρες
Μαθηματικά 3
Αρχαία 2
Ν. Γλώσσα 1

β΄ γυμνασίου

Διδασκαλίες Ώρες
Μαθηματικά 3
Φυσική-Χημεία 3
Αρχαία 2
Ν. Γλώσσα 1

γ΄ γυμνασίου

Διδασκαλίες Ώρες
Μαθηματικά 3
Φυσική-Χημεία 3
Αρχαία 2
Ν. Γλώσσα 1

α΄ λυκείου

Διδασκαλίες Ώρες
Μαθηματικά 4
Φυσική-Χημεία 4
Αρχαία 3
Ν. Γλώσσα 2

β΄λυκείου

α΄ ομάδα προσανατολισμού

Διδασκαλίες Ώρες
Αρχαία 6
Μαθηματικά γενικής παιδείας 2
Φυσική-Χημεία γεν. παιδείας 2
Ν. Γλώσσα 2
Προετοιμασία γ΄ λυκείου   
Διδασκαλίες Ώρες
Λατινικά 2

β΄ ομάδα προσανατολισμού

Διδασκαλίες Ώρες
Μαθηματικά προσανατ. 2
Φυσική προσανατ. 2
Μαθηματικά γενικής παιδείας 2
Φυσική-Χημεία γεν. παιδείας 2
Ν. Γλώσσα 2
Προετοιμασία γ΄ λυκείου   
2ο Επιστημονικό πεδίο  
Μαθηματικά 3
Φυσική - Χημεία 3
3ο Επιστημονικό πεδίο  
Φυσική-Χημεία 3
Βιολογία 2
5ο Επιστημονικό πεδίο  
Μαθηματικά 3
ΑΕΠΠ 2

 

γ΄ λυκείου

α΄ ομάδα προσανατολισμού

Διδασκαλίες Ώρες
Αρχαία 6
Λατινικά 3
Ιστορία κατ/νσης 2
Ν. Γλώσσα 2
Μαθηματικά γεν. 2
Βιολογία γεν. 1

β΄ ομάδα προσανατολισμού

Διδασκαλίες Ώρες
Μαθηματικά κατ/νσης 6
Βιολογία κατ/νσης 3
Φυσική 4
Χημεία 4
Ν. Γλώσσα. 2
Ιστορία γεν. 1

γ΄ ομάδα προσανατολισμού

Διδασκαλίες Ώρες
Μαθηματικά κατ/νσης 6
Α.Ε.Π.Π. 3
Α.Ο.Θ. 3
Ν. Γλώσσα 2
Βιολογία γεν.. 1
Ιστορία γεν. 2