Βαθμολογίες 2011

Κορυφαίες και φέτος οι βαθμολογίες των μαθητών μας. Η μαθήτρια μας Τσακίρη Βίκυ είναι η πρώτη των πρώτων όλων των κατευθύνσεων στην πόλη μας. Τρίτη στη σειρά η μαθήτρια μας Μαριάννα Διαβαστή

Τσακίρη Βίκυ

Κατεύθυνση: Θετική

Μαθημ. Κατεύθυνσης:     17,5

Φυσική Κατεύθυνσης:      18,5

Βιολογία Κατεύθυνσης:    19,8

Χημεία Κατεύθυνσης:      19,7

Νεοελληνική Γλώσσα:      17,4

Μαθημ. Γεν. παιδείας:      20

Σύνολο Μορίων:19.269

Η Βίκυ είναι μαθήτρια του Φροντιστηρίου μας  από την πρώτη Λυκείου.

Επέτυχε την μεγαλύτερη βαθμολογία στην  θετική κατεύθυνση στην πόλη μας!!!

Διαβαστή Μαριάννα

Κατεύθυνση: Θετική

Μαθημ. Κατεύθυνσης:     19,2

Φυσική Κατεύθυνσης:     19,1

Βιολογία Κατεύθυνσης:   18,3

Χημεία Κατεύθυνσης:      19,5

Νεοελληνική Γλώσσα:     16,8

Μαθημ. Γεν. παιδείας:     20

Σύνολο Μορίων: 19.160

Η Μαριάννα είναι μαθήτρια του Φροντιστηρίου μας  από την πρώτη Λυκείου.

Επέτυχε την μεγαλύτερη βαθμολογία στην Φυσική Κατ/νσηςστην πόλη μας!!! αλλά και στα Μαθηματικά  Κατ/νσης στο σχολείο της.

Μακρή Ιωάννα

Κατεύθυνση: Θετική

Μαθημ. Κατεύθυνσης:       17,5

Φυσική Κατεύθυνσης:       16

Βιολογία Κατεύθυνσης:     16,7

Χημεία Κατεύθυνσης:       19,4

Νεοελληνική Γλώσσα:      16,9

Μαθημ. Γεν. παιδείας:      18,5

Σύνολο Μορίων:18.037

Η  Ιωάννα είναι μαθήτρια του Φροντιστηρίου μας  από την πρώτη Λυκείου.

Όπως και η Βίκυ και η Μαριάννα προετοιμάστηκε σε όλα τα μαθήματα στο Φροντιστήριο μας.

Κωστάκης Θοδωρής

Κατεύθυνση: Θετική

Μαθημ. Κατεύθυνσης:  -

Φυσική Κατεύθυνσης:   -

Βιολογία Κατεύθυνσης:         18,9

Χημεία Κατεύθυνσης:            19,7

Νεοελληνική Γλώσσα:    -

Βιολογία. Γεν. παιδείας:         19,6

Σύνολο Μορίων:18.138

Ο Θοδωρής ήρθε στο Φροντιστήριο μας στην Τρίτη Λυκείου. Παρακολούθησε στο Φροντιστήριο μας τρία από τα έξη μαθήματα στα οποία εξετάστηκε.

Τσιάμη Δήμητρα

Κατεύθυνση: Θεωρητική

Αρχαία Κατεύθυνσης:              15,4

Ιστορία Κατεύθυνσης:    -

Λατινικά  Κατεύθυνσης:           17,8

Λογοτεχνία Κατεύθυνσης:        17,2

Νεοελληνική Γλώσσα:              15,5

Βιολογία. Γεν. παιδείας:          18,8

Σύνολο Μορίων:17.404

Η Δήμητρα είναι μαθήτρια του Φροντιστηρίου μας  από την πρώτη Λυκείου.

Παρακολούθησε στο φροντιστήριο μας πέντε από τα έξη μαθήματα στα οποία εξετάστηκε.

Νικολαΐδου Φωτεινή

Κατεύθυνση: Θετική

Μαθημ. Κατεύθυνσης:   19,2

Φυσική Κατεύθυνσης:    11,6

Βιολογία Κατεύθυνσης:  16,3

Χημεία Κατεύθυνσης:     19,8

Νεοελληνική Γλώσσα:     15

Μαθημ. Γεν. παιδείας:     19,8

Σύνολο Μορίων:17.275

Η Φωτεινή είναι μαθήτρια του Φροντιστηρίου μας  από την πρώτη Λυκείου.

Επέτυχε την μεγαλύτερη βαθμολογία στα Μαθηματικά Κατ/νσης στο σχολείο της.

Οι υψηλότερες βαθμολογίες μας:

Μαθηματικά Κατεύθυνσης

Διαβαστή Μαριάννα:                   19,2

Νικολαΐδου Φωτεινή:                   19,2

Μακρή Ιωάννα :                          17,5

Τσακίρη Βίκυ:                             17,5

ΤσιμουρτακίδουΜαριαλένα :         16,3

Φυσική Κατεύθυνσης

Διαβαστή Μαριάννα:                    19,1

Τσακίρη Βίκυ:                             18,5

Μακρή Ιωάννα :                          16

Χημεία Κατεύθυνσης

Κωστάκης Θοδωρής:                   19,7

Τσακίρη Βίκυ:                             19,7

Διαβαστή Μαριάννα:                    19,5

Μακρή Ιωάννα :                          19,4

Νικολαΐδου Φωτεινή:                   19,2

Σαρούδη Χριστίνα:                     17,7

ΠαλυβούΜαριάντζελα                  17,4

Πιππή Μελίνα:                            16,7

Αριαντζή Μαρίνα                        16,5

Βιολογία Κατεύθυνσης

Τσακίρη Βίκυ:                           19,8

Κωστάκης Θοδωρής:                 18,9

Σαρούδη Χριστίνα:                    18,6

Διαβαστή Μαριάννα:                  18,3

Μακρή Ιωάννα :                        16,7

Νικολαΐδου Φωτεινή:                  16,3

Νεοελληνική γλώσσα

Τσακίρη Βίκυ:                           17,4

Μακρή Ιωάννα :                        16,9

Διαβαστή Μαριάννα:                  16,8

Αριαντζή Μαρίνα                        16

Σαρούδη Χριστίνα:                    16

Βιολογία Γεν. παιδείας

Κωστάκης Θοδωρής:                 19,6

Σαρούδη Χριστίνα:                   18,9

Τσιάμη Δήμητρα:                     18,8

ΤσιόπλοςΚώστας:                     18,7

Βουρναζίδης Γιώργος:              16,3

Πιππή Μελίνα:                         16,3

ΑΕΠΠ

Βουρναζίδης Γιώργος:              17,7

Τσιμουρτακίδου Μαριαλένα :     16,8

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

Δρακούδης Θανάσης:              19,6

Τσατσαρίδης Αργύρης:            18,3

Υφαντίδου Έφη :                    18,1

Ματζαρίδης Σωτήρης:              16,1    

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Τσιόπλος Κώστας:                    20

Πολίτης Βαγγέλης:                   19,6

Τσατσαρίδης Αργύρης:             17,6

Τσιμουρτακίδου Μαριαλένα :     17,5

Ιστορία Κατεύθυνσης

Ματζαρίδης Σωτήρης:              18,1          

  

Λατινικά

Τσιάμη Δήμητρα:                       17,8      

Λογοτεχνία

Τσιάμη Δήμητρα:                     17,2

Ματζαρίδης Σωτήρης:               16,5          

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Βαθμολογίες 2010 Βαθμολογίες 2012 »