Ο Στράτος Στρατηγάκης στην πόλη μας

Σε εκδήλωση επαγγελματικού προσανατολισμού που διοργανώνει το φροντιστήριο μας ο έγκριτος αναλυτής εκπαίδευσης κος Στράτος Στρατηγάκης θα βρίσκεται στην πόλη μας. Θα αναπτυχθούν όλα τα νέα δεδομένα στο εκπαιδευτικό μας σύστημα οι αλλαγές στο μηχανογραφικό. Θα ακολουθήσει ανοικτή συζήτηση.

Λεπτομέρειες Δραστηριότητας