Ο Στράτος Στρατηγάκης στην πόλη μας

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

  • Ημερομηνία: -
  • Χώρος:Ίδρυμα Παπανικολάου
  • Ο έγκριτος αναλυτής εκπαίδευσης Στράτος Στρατηγάκης στην πόλη μας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

  • Παρουσίαση του εκπαιδευτικού μας συστήματος
  • Κριτήρια επιλογής επαγγέλματος
  • Αλλαγές στο Μηχανογραφικό
  • Ανοικτή συζήτηση - Ερωτήσεις.